Normativa tècnica de Tennis

Club Tennis Monterols de Reus

Del 16 al 19 d'abril de 2018


Modalitat:

Individual

 

Inscripcions

No es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2006 i 2007) participin en la competició de categoria aleví. (Punt 2. Convocatòria 36a Olimpíada Escolar Reus 2018).

 

Format de la competició:

Es realitzarà per partits i en cada un d'ells es jugarà 1 període de 15 minuts de joc.

 

Sorteig:

Abans de començar el partit, els/les jugadors/es o parelles faran un sorteig, i qui guanyi decidirà l’opció escollida, i l’altre jugador/a decidirà l’opció que quedi pendent:

-   Si vol iniciar el partit amb servei o recepció.

-   Si vol Iniciar el partit en un camp o en l'altre.

 

Puntuació i temps de joc:

Cada partit tindrà una durada de 15 minuts, i en aquest es disputaran tants nombres de punts com siguin possibles. El/la tutor/a de joc serà l’encarregat d’indicar quan es realitzarà el canvi de costat de pista.

Quan falti 1 minut per a la conclusió del període, el/la tutor/a de joc marcarà amb un avís sonor (xiulet), la disputa dels 3 últims punts del partit.

Un cop esgotat el temps oficial, vencerà el jugador/a que hagi aconseguit més punts.

 

Sistema de desempat:

En cas de que el partit acabés amb un empat, es jugarà un punt més per decidir el guanyador.

 

El servei:

Al executar el servei, el/la servidor/a s'ha de situar alternativament darrere de la meitat esquerra i dreta del seu camp, començant per la dreta en cada joc.

La pilota servida ha de passar per sobre de la xarxa i tocar el sòl dintre del quadre de servei, que estarà diagonalment oposat o sobre qualsevol línia que limiti aquest quadre de servei abans que el/la restador/a la retorni.

Servirà sempre el jugador que guanyi el punt anterior. Quan un/a jugador/a que serveix perd el punt l'altre jugador/a recuperarà el servei fins que de nou el perdi. Cada vegada que un/a jugador/a recuperi el servei començarà servint des de la seva dreta.

-   Benjamí: Els 2 serveis lliures i al quadre corresponent.

-   Aleví:  Els 2 serveis per dalt i al quadre corresponent.

 

Falta en el servei:

Es considerarà falta en el servei si es dóna qualsevol circumstància que contradigui el que s'esmenta en els apartats, SERVEI i EXECUCIÓ DEL SERVEI.

 

Segon servei:

-   Després de la primera falta, el/la servidor/a efectua el servei de nou des de la mateixa meitat de la pista des de la qual ha comès la primera falta.

-   En el cas que el servei hagi estat efectuat des de la meitat incorrecta, en aquest cas, el/la servidor/a està autoritzat/da a realitzar un servei solament, des de l'altra meitat.

 

"Let" (Repetició):

Es cantarà un "let" segons les següents regles:

-   Si la pilota servida toca la xarxa o banda i després entra al quadre de servei correcte.

-   Si la pilota servida toca la xarxa o banda i després, abans de botar la pilota a terra, toca al restador/a o company/a del restador/a, al seu cos o qualsevol cosa que portin posat o a la mà.

-    Si la pilota es serveix quan el/la restador/a no està preparat/da.

També es podrà cantar un let per a provocar una interrupció en el joc, tenint en compte les següents interpretacions:

-    Quan es canti únicament respecte d'un servei, serà executat de nou el servei.

-    Quan es canti per qualsevol altra circumstància, s'ha de jugar novament el punt sencer.

 

Una bona devolució:

La devolució és bona:

a.   Si la pilota toca la xarxa, pals, suports, cable de metall, tirant o banda, amb la condició que passi per sobre de qualsevol d'ells i boti en zona de joc correcte de la pista.

b.   Si la pilota, servida o retornada, toca en el sòl de la zona correcta i retrocedeix a l'altre camp passant la raqueta per sobre de la xarxa, amb la condició que ni el jugador, ni tampoc cap part de les seves robes o raqueta toquin la xarxa, pals, suports, cable metàl·lic, tirant o banda.

c.     Si la pilota és retornada per la part externa del pal o suports de singles, amb la condició que toqui el sòl dintre del camp corresponent i correcte.

d.    Si la raqueta d'un jugador passa per sobre de la xarxa després d'haver copejat la pilota, amb la condició que la devolució sigui bona.

e.    Si el jugador assoleix retornar correctament la pilota, servida o en joc, i aquesta copeja a altra pilota que està en el sòl de la pista

f.    Una devolució que passa per sota de la corda de la xarxa entre el suport de singles i el pal de dobles, i cau dintre de l'àrea de joc, és una bona devolució.

 Un/a jugador/a perd el punt:

a.    Si no assoleix retornar la pilota en joc directament per sobre de la xarxa, abans que aquesta boti al sòl dues vegades consecutives.

b.    Si, deliberadament, quan la pilota està en joc la reté o la toca amb la seva raqueta més d'una vegada.

c.     Si el jugador o la seva raqueta estigui en la seva mà o no, qualsevol cosa que ell usa o duu toca la xarxa, pals, suports, cable de metall, tirant o banda, o el sòl dintre del camp del seu adversari, en qualsevol moment mentre la pilota està en joc.

d.    Si volea la pilota abans que la mateixa hagi sobrepassat la línia  de la xarxa fins entrar al seu camp.

e.    Si la pilota en joc el toca a ell o a qualsevol cosa que ell usa o duu, excepte la seva raqueta subjecta a una o dues mans.

f.    Si llança la seva raqueta cap a la pilota i la colpeja.

 La pilota cau sobre la línia:

Una pilota que cau sobre una línia és considerada com que cau dintre del camp de joc limitat per aquesta línia.