Normativa tècnica de patinatge

Club Natació Reus Ploms

NIVELL 1: 16 d'abril de 2018

NIVELL 2: 18 d'abril de 2018


Modalitat:

Individual

 

Inscripcions

No es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2006 i 2007) participin en la competició de categoria aleví. (Punt 2. Convocatòria 36a Olimpíada Escolar Reus 2018).

 

Modalitats i nivells convocats

 

Categoria

Durada

dels exercicis

Exercicis Integratius

NIVELL 1

NIVELL 2

BENJAMÍ Femení i Masculí

2’00”

(±5’’)

- Pas creuat endavant en vuit.

-  Puntada a la lluna.

- Àngel en línia recta endavant.

- 1 figura cap endavant.

-  1 cabriola de dos peus (mínim 3 voltes).

-  8 endavant

-  Equilibri

-  Cadireta

- Cabriola amb dos peus (2 voltes)

-   Puntada a la lluna

ALEVÍ

Femení i Masculí

2’15”

(±5’’)

-  Pas creuat enrere en vuit.

-  Àngel en línia recta enrere.

- 1 combinació de figures (màxim 3 posicions).

-  Salt del tres.

-   Metz.

-  Cabriola interior enrere (mínim 3 voltes).

- Pas creuat endavant en vuit

- Àngel endavant en línia recta

-   Canó

-  Puntada de peu a la lluna

-  Cabriola amb dos peus (2 voltes)

 

-   L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que es farà dies abans de la competició a les oficines del Consell Esportiu del Baix Camp.

-  L’escalfament es durà a terme per grups, segons el nombre de participants en cada categoria. La durada de l’escalfament serà de 5 minuts.

-    Cada esportista haurà d’estar preparat/ada en el lloc de sortida dues actuacions abans de la pròpia. Qui perdi el torn establert quedarà automàticament desqualificat/ada.

-   L’exercici es realitzarà amb música instrumental o cantada, sempre i quan es respectin les melodies i no tinguin un llenguatge ofensiu. L’elecció de la música és lliure però ha de ser adequada a l’edat i al programa.

-   Durant l’actuació s’hauran d’executar cadascun dels elements de dificultat, en l’ordre que es cregui oportú, podent repetir un element fallat abans que s’acabi la música.

-   El CD de música haurà d’estar marcat amb el nom dels/les patinadors/es i del centre educatiu.

-  L’exercici serà valorat per tres (3) tutors/es de joc, assistits per un (1) calculador/a, que emetran dues puntuacions: DIFICULTAT i ESTIL, la suma de les quals donarà la puntuació total de cada participant.

La valoració del programa de cada participant serà a partir de 2 punts fins a un màxim de 10 punts.

-    La classificació general es farà pel sistema “white” (majoria de tutors/es de joc).

 

Indumentària de competició

-   L’elecció del mallot és lliure, és a dir, que es pot participar amb fantasia o amb uniforme d’escola.

-   Ha d’estar d’acord amb la música, però sense causar vergonya al patinador, als/a les tutors/es de joc o al públic. L’aparença de nu en un vestit es considera una violació de la normativa i serà penalitzat.

-   Els vestits amb l’escot massa baix, o que ensenyin l’abdomen nu (part entre la cintura i el pit), es consideren vestits d’exhibició i no són adequats pel patinatge de competició.

-    Qualsevol brillantor o passamaneria utilitzada en els vestits han de ser cosits segurs, per tal de no causar perjudicis.

-    No estan permesos accessoris de cap mena.

o   Indumentària femenina:

El vestit de la patinadora ha de cobrir completament les mitges, cuixes i part posterior. Les mitges de tall francès estan estrictament prohibides, com ara mitges que acabin més amunt de l’os de la cuixa. Tots els vestits han de portar faldilla.

o   Indumentària masculina:

 

El vestit del patinador ha de ser amb mànigues i l’escot no pot deixar al descobert el pit més de 8 centímetres per sota la clavícula. No és permès l’ús de material transparent.