Normativa tècnica de natació

Reus Deportiu

22 d'abril de 2018


Modalitat:

Modalitat Individual  i per equips en la competició de Relleus.

 

Inscripcions:

No es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2006 i 2007) participin en proves de categoria aleví.

Tanmateix, es permetrà la participació d’esportistes de categoria benjamí que participin en equips de categoria aleví en la prova de relleus de natació (Punt 2. Convocatòria 36a Olimpíada Escolar Reus 2018).

 

Ordre de les proves i distàncies:

-   Cada nedador/a podrà prendre part en un màxim de 2 proves individuals, però serà obligatori participar a la prova de crol.

 

Categories

Distància

Estil

Benjamí Masculí

Benjamí Femení

25m

Esquena

Aleví Masculí

Aleví Femení

50m

Benjamí Masculí

Benjamí Femení

25m

Braça

Aleví Masculí

Aleví Femení

50m

Benjamí Masculí

Benjamí Femení

25m

Lliure – Crol (prova obligatòria)

Aleví Masculí

Aleví Femení

50m

Benjamí mixt (2 nens + 2 nenes)

4x25m

Relleus*

Aleví mixt (2 nens + 2 nenes)

 

*Els relleus hauran d’estar formats obligatòriament per 2 nenes i 2 nens i representaran el seu centre educatiu. Només es permetrà la inscripció d’1 relleu per centre educatiu i categoria convocada.

 

Prova adaptada

Existirà una prova adaptada per a esportistes de categoria benjamí (2008 – 2009) i aleví (2006 – 2007), que presentin una discapacitat física, psíquica o sensorial.

Aquesta prova adaptada la determinarà el Comitè Tècnic a petició de les persones interessades i d’acord amb les inscripcions rebudes.

 

Proves individuals. Penalitzacions:

-   A les curses es podrà efectuar una sortida nul·la, sense que això suposi cap penalització per l’esportista que l’ha efectuat.

-   Si a la mateixa prova i sèrie, es produeix una segona sortida nul·la, la prova continuarà i a l’esportista que ha efectuat la sortida nul·la se li aplicarà una penalització que sumarà a la seva marca final:

Categoria

2a sortida nul·la

Benjamí

10”

Aleví

15”

 

Relleus. Penalitzacions

-  En relleus, es penalitzarà amb 15” a cada nedador/a de l’equip que realitzi una sortida anticipada abans que el/la company/a de l’equip que està nedant, toqui la paret.

 

Categoria

Sortides anticipades relleus

Benjamí

15” per nedador/a

Aleví

15” per nedador/a

 

-   El/la nedador/a ha de romandre i acabar la cursa en el mateix carrer en què l’ha començada. El fet d’obstruir un altre nedador ocupant un altre carrer diferent al seu o interferint-hi de qualsevol altra manera farà que es desqualifiqui l’infractor/a. Si la falta fos intencionada, la sanció serà estudiada pel comitè de competició.

 

Sortides

-   A les proves d’estil lliure (crol), braça i relleus, la sortida es farà des de dalt a través d’un salt de cap.

-   En les proves d’esquena la sortida es farà des de dins l’aigua. Els/les nedadors/es es col·locaran a l’aigua i s’alinearan de cara a l’extrem de sortida, agafant amb les 2 mans l’estrep de sortida.

-   No es poden posar al damunt del sobreeixidor, o recolzar els dits dels peus sobre el marge del sobreeixidor. 

 

Sistema de puntuació i classificació

En aquesta competició s’aplicarà el sistema de classificació de resultats que s’especifica a continuació:

  

Categoria

Individual

Relleus

Benjamí

Es farà una classificació per categoria, prova i gènere, ordenant les marques obtingudes pels participants, de millor (menor temps en realitzar la prova) a pitjor (major temps en realitzar la prova).

Es farà una classificació per categoria, que es realitzarà ordenant les marques obtingudes pel equips, de millor (menor temps en realitzar la prova) a pitjor (major temps en realitzar la prova).

Aleví