Normativa tècnica d'escacs

Gimnàs de l'Institut Escola Pi del Burgar de Reus

9, 10, 12, 13, 17 i 18 d'abril de 2018


Modalitats:

Modalitat individual mixt (categoria única):

- BENJAMÍ

- ALEVÍ

 

Inscripcions

No es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2006 i 2007) participin en la competició de categoria aleví. (Punt 2. Convocatòria 36a Olimpíada Escolar Reus 2018).

 

Sistema de competició

Es jugarà pel sistema suís a 6 rondes.

 

Puntuacions

La puntuació per partida serà la següent:

-    Partida guanyada: 1 punt

-    Taules: 0,5 punts

-    Partida perduda: 0 punts

 

Desempat

En cas d’empat una vegada finalitzada la competició, es resoldrà de la següent manera:

1.      Pel sistema Bucholz, sense el/la contrincant més fluix.

2.      Sistema Bucholz considerant tots els contrincants.

3.      Pel progressiu acumulat.

4.      Pel sistema Sonnemborn-Berger.

5.      Pel major nombre de partides guanyades.

6.      Per sorteig.

 

Durada de la partida i ritme de joc

-    El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 60 minuts a caiguda de bandera.

 

Normes complementàries

El/la tutor/a de joc principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en el moment de joc tenint en compte sempre la vessant educativa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

La seva decisió es podrà recórrer davant del Comitè de competició ad hoc creat per a la competició, fins a vint minuts després de finalitzar la partida i sempre abans que comenci la següent ronda.

 

Endarreriments i incompareixences

-  Passats vint-i-cinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, el/la jugador/a que no es presenti perdrà la partida.

-   Prèvia comunicació a l'organització i com a màxim de temps el dia anterior de la jornada de competició abans de les 21h, aportant la documentació necessària i sempre que no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició podrà decidir si el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions.

-  Dos incompareixences sense previ avís per escrit al Consell Esportiu del Baix Camp representarà la retirada automàtica del/a jugador/a

 

Conducta dels/les jugadors/es

Està prohibit:

-    Sortir de la sala de joc sense comunicar-ho al tutor/a de joc o al delegat/ada.

-    Utilitzar telèfons mòbils ni portar cap aparell electrònic o de qualsevol aparell que permeti la comunicació del/la jugador/a amb l’exterior o l’enregistrament de partides o posicions a la sala de joc, excepte que hagi una autorització prèvia del tutor/a de joc.

 

Conducta família i acompanyants

Està prohibit:

-  Fer sorolls, parlar en veu alta o fer qualsevol activitat que es distregui o destorbi els jugadors/es.

 

-  Utilitzar telèfons mòbils ni portar cap aparell electrònic o de qualsevol aparell. En el seu cas, es pot fer ús sempre i quan no hi hagi volum en aquests.