Normativa tècnica de minihandbol

Polilleuger de l'Escola Ciutat de Reus (Barri Gaudí)

Del 23 al 27 d'abril de 2018


 

MINIHANDBOL

Benjamí Masculí i Femení

MINIHANDBOL

Aleví Masculí i Femení

Porteria

3 metres x 1,80 metres amb sistema perquè no tombi

Els travessers han d’estar a 160 cm.

Els travessers han d’estar a 180 cm.

Pilota

Benjamí: de 44 a 48 cm diàmetre

Aleví:48 cm diàmetre

Durada dels partits

4 períodes de 10 minuts

Descans entre el 1r i 2n període i el 3r i 4t període: 2 minuts

Descans entre 2n i 3r període: 5 minuts.

Inici període

Tots els períodes s’iniciaran amb salt a mig camp

Jugadors/es inscrits/es a l’acta

Mínim de jugadors/es: 7

Màxim de jugadors/es: 14

El nombre de jugadors/es per començar un partit i al terreny de joc serà de 5.

En qualsevol cas però no presentar el mínim de jugadors/es al partit (7) implicarà la pèrdua del partit.

Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb 2 jugadors/es.

Alineació

Abans de començar el 4t període tots/es els/les jugadors/es han de sortir com a mínim 1període sencer i sense màxim.

Excepte en casos de lesió, desqualificació o cinc faltes personals (fet que s’haurà de fer constar a l’acta).

Es considera que un jugador/a ha participat un període sencer quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de temps.

Substitucions

 

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o desqualificació.

Els canvis només es podran portar a terme quan s’estigui en possessió de la pilota (en atac).

Temps morts

1 temps mort per part i equip, no acumulables (2 per partit).

(1 pel primer i segon període i el segon pel tercer i quart període)

Substàncies adhesives

No està permesa la utilització de cap d’aquestes substàncies

Tempteig

Tempteig arrossegat

Porter/a

Com a mínim dos jugadors/es diferents hauran de fer de porter/a.

Podrà sortir de l’àrea per jugar la pilota, però mai podrà passar la línia divisòria de mig camp.

Represa després d’un gol

L’efectuarà el porter/a des de dins de la seva pròpia àrea, trepitjant la línia de 3 metres i sense necessitat que el tutor/a de joc assenyali l’inici.

Penal

El farà efectiu el mateix/a jugador/a que ha rebut la falta.

En cas de lesió d’aquest jugador/a, el llançarà el seu substitut/a

Períodes extres

En cas d’empat al finalitzar el partit, es realitzarà 1 període extra de 3 minuts.

Durant el període extra cap dels dos equips podrà demanar temps morts.

 

Si persistís l’empat, es procedirà a fer llançaments des del punt de penal, 3 per cada equip, alternant l'un i l'altre l'execució d’aquests.

Un sorteig designarà quin equip comença i hauran de realitzar els llançaments jugadors/es diferents davant una porteria comuna.

L'equip que aconsegueixi major nombre de gols serà considerat vencedor.

Si ambdós equips haguessin aconseguit el mateix nombre de gols, al finalitzar els llançaments, els prosseguiran en idèntic ordre per jugadors/es diferents als quals van intervenir en la sèrie anterior, fins que es desfaci l’empat.

Podran intervenir en els llançaments de penal tots els jugadors/es inscrits a l'acta i no necessàriament han de ser els que es trobaven en pista al finalitzar el partit.

Tanmateix, no podran efectuar els llançaments aquells jugadors/es que hagin estat expulsats/ades, desqualificats/ades o retirats/ades del joc.

Un jugador/a designat no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es hagin fet efectiu el seu llançament.

Els gols dels penals es consideraran com a període extra i per tant, es comptabilitzaran al resultat final.

 

Eliminatòries a doble partit

En aquelles categories que es juguin amb eliminatòries a doble partit, es resoldran de la següent manera:

1- Serà vencedor l'equip que hagi obtingut millor diferència de gols a favor, computant els obtinguts i els rebuts en els dos encontres.

2- Si el resultat fos d'empat a gols es celebrarà, a continuació del partit de tornada, un període extra de 3 minuts (durant el període extra cap dels dos equips podrà demanar temps morts).

3- Si persistís l'empat, es procedirà a fer llançaments des del punt de penal, 3 per cada equip, alternant l'un i l'altre.

 

Si ambdós equips haguessin aconseguit el mateix nombre de gols, al finalitzar els llançaments, els prosseguiran en idèntic ordre per jugadors/es diferents als quals van intervenir en la sèrie anterior, fins que es desfaci l'empat.

Podran intervenir en els llançaments de penal tots els/les jugadors/es  l'acta i no necessàriament han de ser els que es trobaven al camp al finalitzar el partit.

Tanmateix, no podran efectuar els llançaments aquells/es jugadors/es que hagin estat expulsats/des, desqualificats/des o retirats/des del joc.

Un jugador/a designat no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els/les seus/ves companys/es hagin fet efectiu el seu llançament.

Exclusions

Les exclusions seran d’1 minut.

La tercera exclusió del mateix jugador/a, comportarà la seva desqualificació del partit.

Defensa

NO està permesa la defensa en zona

S’utilitzarà la defensa individual en tot el camp.