Normativa tècnica de minibàsquet

Reus Deportiu i Club Natació Reus Ploms

Del 16 al 27 d'abril de 2018


 

MINIBÀSQUET

Benjamí Masculí i Femení

MINIBÀSQUET

Aleví Masculí i Femení

Durada dels partits

4 períodes de 10 minuts

Descans entre el 1r i 2n període i el 3r i 4t període: 1 minut

Descans entre 2n i 3r període: 3 minuts.

Tempteig

Tempteig arrossegat.

S’aplicarà la norma de tancar el marcador quan un equip arribi als 50 punts de diferència.

Períodes extres (3’)

Períodes extres de 3 minuts, successius fins desfer l’empat.

-  Les cistelles d’atac dels dos equips, seran les mateixes que les del 4t període.

-  Les faltes d’equip i les substitucions es comptabilitzen com una continuació del 4t període.

Temps morts

1 temps mort per part i equip, no acumulables (2 per partit).

(1 pel primer i segon període i el segon pel tercer i quart període)

1 temps mort per cada període extra, no acumulables.

Aturada del rellotge

El rellotge s’aturarà:

-  Durant els temps morts i les substitucions.

-  Quan un jugador/a cometi la 5a falta personal o sigui desqualificat.

- Quan el/la tutor/a de joc ho indiqui (pilota allunyada, jugador/a lesionat/ada, etc.)

Aturada del rellotge en els 2 últims minuts del 4t període i períodes extres

No s’aplica

Regla dels 8 segons

No s’aplica

Cistella de 3 punts

Un bàsquet de camp val 3 punts, si el llançament s’inicia i finalitza  amb els dos peus del llançador, fora de la zona de 3 segons i sense trepitjar les línies que la delimiten.

Tirs lliures

Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes d’equip a partir de la 4a (és a dir, a la 5a falta ja es tiren tirs lliures)

Jugadors/es en pista

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 5.

Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb 3 jugadors/es.

Passivitat

Davant una renúncia expressa a fer bàsquet, el tutor/a de joc farà constar de manera visible un compte enrere de 10 segons.

Alternança de lluites

Durant la primera lluita del partit, traurà de banda l’equip que defensava.

Després d’aquesta situació de joc, en totes les lluites, els equips alternaran la possessió de la pilota.

El joc es reprendrà amb una sacada de banda, des del punt més proper on s’ha produït la lluita.

L’alternança de lluites es controlarà des de la taula d’anotadors/es mitjançant una fletxa que indicarà la direcció del joc i que s’anirà canviant alternativament quan es vagin produint les lluites durant el partit.

Alternança de quarts

Tan sols hi haurà salt inicial al començar el primer període.

Al començar cada període traurà de banda de manera alternativa cada equip. La sacada de banda es farà del mig camp (amb un peu a cada camp)

L’alternança de quarts la controlarà el/la tutor/a de joc

Jugadors/es inscrits/es a l’acta

Mínim de jugadors/es: 7

Màxim de jugadors/es: 14

Si un equip es presenta amb 5 o 6 jugadors/es podrà decidir el fet de jugar o no el partit, així com el format del partit que es disputi, o fins i tot podrà retirar-se a mig partit.

En qualsevol cas, però implicarà la pèrdua del partit per no presentar el mínims jugador/es necessaris/es i el tutor/a de joc ho farà constar a l’acta.

Substitucions

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o desqualificació.

En el 4t període i períodes extres es podran concedir substitucions.

Alineació

Abans de començar el 4t període tots/es els/les jugadors/es han de sortir com a mínim 1període sencer i sense màxim.

Excepte en casos de lesió, desqualificació o cinc faltes personals (fet que s’haurà de fer constar a l’acta).

Es considera que un jugador/a ha participat un període sencer quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de temps.

Defensa il·legal


NO està permesa la defensa en zona al mig camp defensiu.

La defensa il·legal es sancionarà amb 1 tir lliure i possessió de pilota a mig camp per l’equip contrari al que ha comés la infracció de la norma.

El tutor/a de joc sancionarà aquesta infracció amb el mateix senyal que es fa servir a les Regles Oficials de la FIBA per a les violacions de 24’’ de possessió, però fent el gest amb les dos mans a la vegada.

Regla dels 3 segons

Es permetrà que un/a jugador/a romangui més de 3 segons consecutius a la zona restringida.

S’advertirà al jugador/a que romangui més de 3 segons consecutius a la zona restringida.

Després del segon avís s’assenyalarà violació.