Normativa tècnica d'hoquei 3

Reus Deportiu

17 i 18 d'abril de 2018


 

HOQUEI 3

Benjamí i Aleví

Durada dels partits

2 períodes de 5 minuts

Descans entre períodes: 1 minut

Inici del partit

El partit es començarà amb un sorteig amb moneda. L’equip que guanyi aquest sorteig podrà triar camp o servei.

Jugadors/es en pista

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 2 i 1 porter/a.

Jugadors/es inscrits/es a l’acta

Mínim de jugadors/es: 1 porter/a, 2 jugadors/es de pista i 1 jugador/a reserva

Màxim de jugadors/es: 1 porter/a , 2 jugadors/es de pista i 2 de reserva

No presentar el mínim de  jugadors/es implicarà la pèrdua del partit

Gol vàlid

El gol només serà vàlid si es realitza des de la meitat de camp de l’equip contrari. En cas de no respectar aquesta norma, el joc es reprendrà amb un servei neutral des de mitja pista.

Servei després de gol

Es farà el servei amb una autopassada a la tanca, al porter/a o un/a altre jugador/a, amb una distància màxima de 2 metres des del lloc on s’ha comès.

Tempteig

Tempteig arrossegat

Empat

Quan el resultat final, una vegada exhaurit el temps de joc, sigui d'empat, es procedirà a fer llançaments de faltes directes. Cada equip disposarà de 3 llançaments, alternant l’un i l’altre en l’execució d’aquests.

Es farà un sorteig amb moneda per decidir qui comença a llançar primer.

Cada equip triarà tres jugador per fer els llançaments.

Al finalitzar la sèrie, si encara perdura l’empat, farà un llançament cada equip fins desfer l’empat. En aquest cas, cada equip pot triar el llançador.

Temps morts

No hi haurà temps morts

Aturada del rellotge

El rellotge no s’aturarà excepte:

-          Durant darrer minut del 2n període.

-          Quan un/a jugador/a es lesioni.

-          Pel trencament d’un component del patí.

-          Quan el/la tutor/a de joc ho indiqui

Camp enrere

No existeix

Passivitat

L’equip amb control de pilota disposa de 20 segons per efectuar un llançament  a porteria

Si passat aquest temps no efectua cap llançament, s’haurà d’aturar el joc i deixar 3 metres per a què serveixi l’equip contrari

Continuació del  joc després de falta

Esta permès després de falta el servei amb una autopassada a la tanca, al porter/a o un altre jugador/a, amb una distància màxima de 2 metres des del lloc on s’ha comès.

Substitucions

Quan resti un minut per al final del partit, l’equip que va perdent podrà canviar el seu porter/a per jugador/a de reserva, jugant 3 jugadors contra 2.

Les substitucions són lliures , sense aturar el temps i no cal comunicar-ho al/la tutor/a de joc.

Porter/a

Els/les porters/es només podran ser expulsats/des amb targeta vermella.

En cas de cometre una infracció penalitzada amb targeta blava, un/a jugador/a serà expulsat/ada de la pista.  L’equip ha de decidir quin serà aquest/a jugador/a expulsat/ada.

Els porters/es podran actuar fora de la seva àrea de porteria, com un/a jugador/a més de pista però no es podran treure cap element del seu equipament específic.

Faltes

Quan un equip faci 5 faltes (la cinquena inclosa) serà penalitzat amb una falta directa. A partir d’aquest moment, cada falta suposarà una falta directa.

El llançament de la falta directa es realitzarà de del punt de mig camp. La resta de jugadors que no intervinguin en el llançament, s’hauran de posicionar a la línia de la porteria contraria.

En cas de assenyalar una falta directa durant els últims 5 segons de partit, es posarà el cronòmetre a 5 segons. Aquests últims segons es completaran des de que el jugador toqui la pilota, donant la possibilitat a segones opcions.

Targetes

Les targetes blaves es penalitzaran amb llançament de falta directa. El/la jugador/a que ha fet la falta serà expulsat un minut sense possibilitat de substitució pel reserva fins complir el minut.

En cas que l’equip amb superioritat faci gol, es podrà recuperar el/la jugador/a  expulsat o el jugador/a reserva.

Les targetes vermelles que es puguin mostrar es penalitzaran amb l’expulsió del partit al jugador/a que l’ha fet.

L’equip infractor es quedarà amb un/a jugador/a menys durant un minut i mig o fins que l’altre equip faci gol. Llavors podrà entrar el/la jugador/a reserva.