Normativa tècnica de futbol set

Camps Municipals de La Pastoreta, Reddis, Districte Vè, Mas Iglesias, Estadi Municipal Annex i C. Pare Manyanet de Reus.

Del 16 al 27 d'abril de 2018


 

FUTBOL SET

Benjamí Masculí i Femení

FUTBOL SET

Aleví Masculí i Femení

Durada dels partits

4 períodes de 12 minuts

Descans entre el 1r i 2n període i el 3r i 4t període: 2 minuts.

Descans entre 2n i 3r període: 5 minuts.

Jugadors/es inscrits/es a l’acta i al terreny de joc

Mínim de jugadors/es: 9

Màxim de jugadors/es: 16

El nombre de jugadors/es per començar un partit i al terreny de joc serà de 7.

En qualsevol cas però no presentar el mínim de jugadors/es al partit (9) implicarà la pèrdua del partit.

Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb menys de 5 jugadors/es.

Alineació

Abans de començar el 4t període tots/es els/les jugadors/es han de sortir com a mínim 1període sencer i sense màxim.

Excepte en casos de lesió o desqualificació (fet que s’haurà de fer constar a l’acta).

Es considera que un jugador/a ha participat un període sencer quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de temps.

Inici període

Al començar cada període s’efectuarà la sacada a mig camp de forma alternativa.

Canvi de camp

Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.

Temps morts

1 temps mort per part i equip, no acumulables (2 per partit).

(1 pel primer i segon període i el segon pel tercer i quart període)

Puntuació

Tempteig arrossegat

Substitucions

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o desqualificació.

En el 4t període es podran concedir substitucions

2 minuts d’expulsió d’un/a jugador/a

S'estableix que en el moment en el que el/la Tutor/a de Joc amonesti a un/a jugador/a amb targeta groga, aquest/a jugador/a serà exclòs/a durant 2 minuts. El/la jugador/a, serà substituït/da al terreny de joc per un/a company/a.

Al finalitzar els dos minuts, el/la jugador/a exclòs haurà de tornar a entrar al terreny de joc obligatòriament en el lloc del/la company/a que l'ha substituït anteriorment. Aquests dos minuts SI que li comptabilitzaran igual com a temps de joc "jugat" en el període mínim obligatori de joc.

Els dos minuts que jugui el/la jugador/a que substitueix al jugador/a amonestat/da amb exclusió, NO li comptabilitzarà en el temps total de joc. És a dir, aquest/a jugador/a substitut/a haurà de jugar igualment un mínim d'un període sencer.

Períodes extres

En cas d’empat al finalitzar el partit, es realitzarà 1 període extra de 3 minuts.

Durant el període extra cap dels dos equips podrà demanar temps morts.

 

Si persistís l’empat, es procedirà a fer llançaments des del punt de penal, 3 per cada equip, alternant l'un i l'altre l'execució d’aquests.

Un sorteig designarà quin equip comença i hauran de realitzar els llançaments jugadors/es diferents davant una porteria comuna.

L'equip que aconsegueixi major nombre de gols serà considerat vencedor.

Si ambdós equips haguessin aconseguit el mateix nombre de gols, al finalitzar els llançaments, els prosseguiran en idèntic ordre per jugadors/es diferents als quals van intervenir en la sèrie anterior, fins que es desfaci l’empat.

Podran intervenir en els llançaments de penal tots els jugadors/es inscrits a l'acta i no necessàriament han de ser els que es trobaven en pista al finalitzar el partit.

Tanmateix, no podran efectuar els llançaments aquells jugadors/es que hagin estat expulsats/ades, desqualificats/ades o retirats/ades del joc.

Un jugador/a designat no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es hagin fet efectiu el seu llançament.

Els gols dels penals es consideraran com a període extra i per tant, es comptabilitzaran al resultat final.

Eliminatòries

A doble partit

En aquelles categories que es juguin amb eliminatories a doble partit, es resoldrà de la següent manera:

1- Serà vencedor l'equip que hagi obtingut millor diferència de gols a favor, computant-se els obtinguts i els rebuts en els dos encontres.

2- Si el resultat fos d'empat a gols es celebrarà, a continuació del partit de tornada, un període extra de 3 minuts (durant el període extra cap dels dos equips podrà demanar temps morts).

3- Si persistís l'empat, es procedirà a fer llançaments des del punt de penal, 3 per cada equip, alternant l'un i l'altre.

 

Si ambdós equips haguessin aconseguit el mateix nombre de gols, al finalitzar els llançaments, els prosseguiran en idèntic ordre per jugadors/es diferents als quals van intervenir en la sèrie anterior, fins que es desfaci l'empat.

Podran intervenir en els llançaments de penal tots els/les jugadors/es  l'acta i no necessàriament han de ser els que es trobaven al camp al finalitzar el partit.

Tanmateix, no podran efectuar els llançaments aquells/es jugadors/es que hagin estat expulsats/des, desqualificats/des o retirats/des del joc.

Un jugador/a designat no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els/les seus/ves companys/es hagin fet efectiu el seu llançament.


FUTBOL SET: ACCIÓ DE JOC

APLICACIÓ DEL REGLAMENT

SERVEI DES DEL PUNT DE MIG CAMP

-  el mateix jugador/a torna a tocar la pilota

Repetició de l’acció

SERVEI DE BANDA

-  no s’executa des del mateix punt

1r) Repetició de l’acció

 

2n) Servei  de banda altre equip

-  es sobrepassen els 6 segons

1r) Repetició de l’acció

 

2n) Servei de banda altre equip

-  el jugador/a l’executa malament

1r) Repetició de l’acció

 

2n) Servei de banda altre equip

-  el jugador/a torna a tocar la pilota

1r) Repetició de l’acció

 

2n) Tir lliure indirecte

CÓRNER

-  no s’executa des del mateix punt

1r) Repetició de l’acció

2n) Servei de porteria per l’altre equip

-  es sobrepassen els 6 segons

1r) Repetició de l’acció

 

2n) Servei de porteria per l’altre equip

-  el jugador/a l’executa malament

1r) Repetició de l’acció

2n) Servei de porteria per l’altre equip

-  el jugador/a torna a tocar la pilota

1r) Repetició de l’acció

 

2n) Tir lliure indirecte

SERVEI DE PORTERIA

-  el porter/a toca la pilota dues vegades, primer dins de l’àrea i després a fora

1r) Repetició de l’acció

2n) Repetició de l’acció

TIR LLIURE

-  es sobrepassen els 6 segons

Repetició de l’acció

PENAL

-  es sobrepassen els 6 segons

1r) Repetició de l’acció

2n) Tir lliure indirecte

TARGETES

Groga, Vermella