Normativa tècnica de bitlles catalanes (per parelles mixtes)

Plaça Patacada de Reus

25 d'abril de 2018


Modalitats:

Modalitat per equips (o parelles) mixt.

Els equips (o parelles estaran formats obligatòriament per dos (2) components:

-        1 jugador/a masculí + 1 jugadora femenina.

Només es permetrà la inscripció d’1 equip (o parella) per centre educatiu i categoria.

Es permetrà la inscripció d’un equip de reserva (com a màxim: 1 jugador/a masculí de reserva + 1 jugadora femenina de reserva), que podran participar en el cas de baixa o lesió d’1 o dels 2 jugadors/es del primer equip del centre educatiu.

 

Sistema de competició

Els/les jugadors/es portaran a terme 9 tirades dividides en 3 rondes de 3 tirades consecutives.

A cada tirada, es llançaran entre 1 i 3 bitllots per poder establir la puntuació de la tirada corresponent.

 

Sistema de puntuació per resultats i marques

La puntuació de les diferents tirades s’establirà en funció del nombre de bitlles tombades:

-        5 bitlles tombades:                10 punts

-        6 bitlles tombades:                06 punts

-        4 bitlles tombades:                04 punts

-        3 bitlles tombades:                03 punts

-        2 bitlles tombades:                02 punts

-        1 bitlla tombada:                  01 punt

-        Cap bitlla tombada:              00 punts

En el cas que en una tirada es tombin 5 bitlles amb el primer o segon bitllot, ja no caldrà llançar els restants.

Si un bitllot d’un/a adversari/a tomba alguna bitlla d’una altra pista, el/la tutor/a de joc, plantarà les bitlles com estaven. Si no fos possible, es tornaria a plantar i el/la jugador/a tornaria a llançar els tres bitllots.

Si un bitllot d’un adversari/a, queda davant les bitlles d’un/a altre/a jugador/a, aquest/a haurà de parar de jugar i demanar a el/la tutor/a de joc que retiri el bitllot, per poder continuar jugant.

 
Sistema de desempat

S’utilitzarà el sistema de desempat establert, primer per punts i després per bitlles.

En cas de que l’empat persisteixi, és farà una ronda extra de 3 tirades.

 

Camp de joc

El terreny de joc serà pla, preferentment de terra compacta, amb unes dimensions de 16,5 metres de longitud i d’entre 1,75 i 2 metres d’amplada.

La longitud total inclourà una zona de llançament de 2 metres, i una zona de plantada i de seguretat de 3 metres.

Cada participant realitzarà el llançament des de la distància que s’especifica en aquesta normativa tècnica, en funció de la seva categoria.

 
Distància de llançament

Per a cada categoria hi ha una distància, la qual estarà marcada amb una línia que no podrà ser trepitjada ni sobrepassada.

 

CATEGORIA

MASCULÍ I FEMENÍ

BENJAMÍ

6,5 metres

ALEVÍ

8 metres

 

Distància entre bitlles

-     En cas de no tenir plantilles, entre bitlla i bitlla ha de passar el bitllot de 7,5 cm.

-     Les sis bitlles es col·locaran a la zona de plantada de tal manera que quedin centrades en dues fileres de tres, la primera ha d’estar al damunt la línia de la zona.

-     En cas de tenir plantilla, aquesta tindrà les dimensions especificades en el gràfic, i una alçada de 10 cm. Serà obligatòria la seva col·locació abans de cada tirada

 

Material

 

Les bitlles i bitllots seran de fusta dura tornejada.